HOSZTING – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A MORESIMP Kft. („MORESIMP”) hoszting szolgáltatásait igénybe véve Ön elfogadja a következő Általános szerződési feltételeket („Ászf”). AMENNYIBEN ÖN EGY CÉG VAGY MÁS JOGALANY NEVÉBEN ELFOGADJA EZT A MEGÁLLAPODÁST, AZZAL KIJELENTI, HOGY JOGKÖRÉBEN ÁLL AZ ALANYT, LEÁNYVÁLLALATAIT, ÉS MINDEN FELHASZNÁLÓJÁT (AKIK A SZOLGÁLTATÁSUNKAT IGÉNYBE VESZIK AZ ÖN FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁN KERESZTÜL) EZEKHEZ A FELTÉTELEKHEZ KÖTNI, MELY ESETBEN „ÖN” AZ ALANYT, LEÁNYVÁLLALATAIT ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELHASZNÁLÓKAT JELENTI. AMENNYIBEN ÖN NEM RENDELKEZIK ILYEN JOGOSULTSÁGGAL, VAGY NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL, NE FOGADJA EL EZT A MEGEGYEZÉST, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT!

A MORESIMP fenntartja magának a jogot, hogy az Általános szerződési feltételeket frissítse és módosítsa időről időre, értesítés nélkül. A szolgáltatások minden új funkciója az Általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik. A használat folytatása bármi ilyen típusú változtatás után az Ön beleegyezését jelenti a változtatásokba. Az Általános szerződési feltételek legfrissebb verzióját bármikor megtekintheti itt: http://moresimp.com/hu/szerzodesi-feltetelek

Az alábbi feltételek bármelyikének megszegése az Ön felhasználói fiókjának megszüntetésével járhat. Bár a MORESIMP tiltja az ilyen viselkedést és tartalmat szolgáltatásában, Önnek meg kell értenie, és el kell fogadnia azt, hogy a MORESIMP nem lehet felelős a szolgáltatásban elhelyezett tartalmakért. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatást saját felelősségére használja.

1. Fiók feltételei

 • Önnek 16 évesnek vagy idősebbnek kell lennie a szolgáltatás használatához.
 • Embernek kell lennie. Robotok és más automatikus módszerek által regisztrált felhasználói fiókok és próbaverziók nem engedélyezettek.
 • Meg kell adnia a törvényes teljes nevét, érvényes e-mail címét, és minden más igényelt információt a feliratkozási és rendelési folyamat befejezéséhez.
 • Ön felelős felhasználói fiókjának és jelszavának biztonságáért. A MORESIMP nem tud és nem szándékozik felelősséget vállalni bármilyen veszteségért vagy kárért, ami abból ered, hogy Ön elmulaszt megfelelni ezeknek a biztonsági kötelezettségeinek.
 • Ön felelős minden tartalomért és aktivitásért, ami az ön fiókjában történik (még akkor is, ha azt más állította elő, akinek fiókja az Ön fiókja alá tartozik).
 • Nem használhatja a szolgáltatást jogellenes vagy jogosulatlan célokra. A szolgáltatás használata során nem sértheti meg az Ön joghatóságának vagy Magyarországnak a törvényeit (beleértve, de nem kizárólag szerzői jogokat és védjegyeket).
 • Bármikor lecserélheti csomagját kisebbre vagy nagyobbra, amennyiben az megfelel az Ön által vásárolt Atlassian lincencnek.

A hoszting szolgáltatás előre kerül kiszámlázásra, havi rendszerességgel, és vissza nem téríthető. Nem jár visszatérítés a hónap részeire igénybe vett szolgáltatás, csomagváltás, vagy ki nem használt hónapok esetén. Kivételt nem teszünk.

2. Lemondás és megszüntetés

Kizárólag Ön felelős a szolgáltatás megfelelő lemondásáért. Egy e-mail üzenet a szolgáltatás lemondásáról a support@moresimp.com címre küldve elegendő ennek megtételéhez.

Az Ön összes tartalma törlésre kerül a lemondáskor. Az információkat nem tudjuk visszaállítani a szolgáltatás lemondását követően.

Amennyiben az aktuális, kifizetett hónap vége előtt mondja le a szolgáltatást, a lemondás egyből életbe lép, és további díjat nem számítunk fel.

A MORESIMP-nek saját belátása szerint joga van felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, illetve megtagadni bármilyen jelenlegi vagy jövőbeli szolgáltatás nyújtását bármilyen okból, bármikor. A szolgáltatás ilyen jellegű megszüntetése a szolgáltatásának, az Ön instanciájának vagy fiókjához való hozzáférésének kikapcsolásával vagy törlésével, illetve minden instanciájához tartozó tartalom elkobzásával és az azokról való lemondással jár. A MORESIMP fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bárkitől, bármilyen okból, bármikor megtagadja.

3. A szolgáltatás és az árak módosítása

A MORESIMP fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást – vagy annak bármely részét – bármikor és időről időre módosítsa vagy megszüntesse, ideiglenesen vagy véglegesen, értesítéssel vagy értesítés nélkül.

A szolgáltatások árai, beleértve, de nem kizárólagosan a havi előfizetéses csomagok díjai az értesítésünk után 30 nappal változhatnak. Ilyen értesítések bármikor előfordulhatnak a MORESIMP weboldalára (https://moresimp.com) való kiírás formájában.

A MORESIMP nem tartozik felelősséggel az Ön vagy harmadik fél irányába semmilyen módosításért, árváltoztatásért, a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy szüneteltetéséért.

4. Szerzői jog és a tartalom tulajdonjoga

Nem követelünk semmilyen szellemi tulajdonjogot az Ön szolgáltatásunkban létrehozott anyagai fölött. A profilja és a feltöltött anyagai az Ön tulajdonában maradnak. Azonban, az instanciáját publikusan megtekinthetőre állítva Ön elfogadja, hogy tartalmait mások is láthatják.

A MORESIMP nem szűri a tartalmakat, de jogában áll bármilyen tartalmat megtagadni vagy eltávolítani jogi okokból.

Ön megvédi a MORESIMP-et minden követeléstől, igénytől, pertől vagy eljárástól, melyet harmadik fél támaszt a MORESIMP-pel szemben, arra hivatkozva, hogy az Ön tartalma, vagy az, ahogyan szolgáltatásunkat – ezt a megállapodást megsértve – használja, megsérti vagy eltulajdonítja harmadik fél tulajdonjogát, vagy sérti a vonatkozó jogszabályokat, továbbá kártalanítja a MORESIMP-et minden kárért, amit vele szemben megítéltek, illetve a felmerült méltányos ügyvédi díjakért az ilyen jellegű követeléssel, igénnyel, perrel vagy eljárással kapcsolatban, feltéve, hogy a MORESIMP (a) azonnali írásbeli értesítést küld Önnek a követelésről, igényről, perről vagy eljárásról; (b) kizárólagos ellenőrzést ad Önnek a követelés, igény, per vagy eljárás alatti védelem és egyezkedés fölött (feltéve, hogy nem fogad el a követeléshez, igényhez, perhez vagy eljáráshoz kapcsolódó egyezséget mindaddig, amíg az nem mentesíti a MORESIMP-et minden kötelezettségtől); és (c) biztosít minden ésszerű támogatást, az Ön költségén.

A szolgáltatás külső megjelenését szerzői jog védi © 2016 MORESIMP. Minden jog fenntartva. Nem duplikálhatja, nem másolhatja és nem használhatja újra semelyik részét sem a HTML-nek, CSS-nek, JavaScriptnek, vizuális dizájnelemeknek vagy koncepcióknak a MORESIMP külön írásos engedélye nélkül.

5. Általános feltételek

A szolgáltatást csakis a saját felelősségére használja. A szolgáltatást „ahogy van”, „ahogy elérhető” alapon szolgáltatjuk.

Ön elfogadja, hogy a MORESIMP harmadik félként szállítókat és hoszting partnereket alkalmaz a szükséges hardver, szoftver, hálózat, tároló és technológia szolgáltatásához.

Nem módosíthatja, adaptálhatja vagy hackelheti a szolgáltatást, illetve nem módosíthat úgy másik weboldalt, hogy az hibásan az jelezze, kapcsolatban van a szolgáltatással.

A MORESIMP aldomaineket (pl.: confluence.moresimp.com/on_neve) csakis úgy használhatja, ahogy azt a MORESIMP engedélyezte. Nem használhatja az aldomaineket a szerzői jogokat, más jogokat, vagy az alkalmazandó jogot megsértő módon. A MORESIMP mindenkor fenntartja magának a jogot bármely MORESIMP aldomain visszakövetelésére, anélkül, hogy Önnek felelősséggel tartozna.

Ön beleegyezik, hogy nem reprodukálhatja, duplikálhatja, másolhatja, értékesítheti, viszontértékesítheti vagy aknázhatja ki a szolgáltatás bármely részét, a szolgáltatás használatát vagy a hozzáférést a szolgáltatáshoz a MORESIMP kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

Jogunkban áll, de nem kötelességünk eltávolítani azt a tartalmat és felhasználói fiókot, melyet úgy ítélünk meg, hogy az illegális, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy megsérti bármely fél szellemi tulajdonát vagy ezeket a felhasználási feltételeket.

Szóbeli, fizikai, írásbeli vagy más bántalmazás (beleértve a bántalmazással vagy megtorlással való fenyegetést) a MORESIMP bármely ügyfele, alkalmazottja vagy tagja irányába, fiókjának és instanciájának azonnali megszüntetéséhez vezet.

Ön elfogadja, hogy a szolgáltatás (beleértve az Ön tartalmait) technikai feldolgozása és továbbítása megvalósulhat titkosítatlanul, és magába foglal (a) különböző hálózatokon keresztüli továbbítást; és (b) változtatásokat, hogy megfeleljen és alkalmazkodjon a kapcsolódó hálózatok és eszközök műszaki követelményeihez.

Ön nem tölthet fel, tehet közzé, hosztolhat vagy továbbíthat kéretlen e-mailt, sms-t vagy „spam” üzenetet.

Nem tölthet fel, tehet közzé, hosztolhat vagy továbbíthat férgeket, vírusokat, és semmilyen desturktív természetű kódot.

Amennyiben sávszélesség-használata jelentősen meghaladja más MORESIMP ügyfelek átlagos sávszélesség-használatát (amit a MORESIMP kizárólagosan meghatározott), fenntartjuk a jogot a hoszting szolgáltatásának azonnali lefojtására, mindaddig, amíg Ön csökkenti nem tudja a sávszélesség-fogyasztását.

A MORESIMP nem garantálja, hogy (i) a szolgáltatás meg fog felelni az Ön egyéni igényeinek, (ii) a szolgáltatás megszakítás nélküli, időbeni, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a szolgáltatás használatából nyerhető eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek, (iv) az Ön által vásárolt, vagy a szolgáltatás használata során nyert termékek, szolgáltatások, információk vagy más anyagok minősége meg fog feleleni az Ön elvárásainak, (v) a szolgáltatás esetleges hibái javítva lesznek (de mindent megteszünk, hogy megfeleljünk az Ön várakozásainak).

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a MORESIMP nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példaszerű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan elmaradt nyereségből származó károk, goodwill, használat, adat vagy más immateriális veszteség (még akkor sem, ha a MORESIMP tájékoztatva lett az ilyen károk lehetőségéről), a következőkből eredően: (i) a szolgáltatás használata, vagy az arra való képtelenség; (ii) a helyettesítő termékek és szolgáltatások költsége bármilyen termékből, adatból, információból, vásárolt vagy szerzett szolgáltatásból, kapott üzenetből, megkötött ügyletekből adódóan; (iii) jogosulatlan hozzáférés vagy módosítás a továbbított adatain; (iv) bármely harmadik fél nyilatkozata vagy magatartása a szolgáltatásban; (v) bármilyen más ügy a szolgáltatással kapcsolatban.

A MORESIMP mulasztása gyakorolni vagy érvényre juttatni az Általános szerződési feltételek jogait vagy előírásait, nem vonja maga után a lemondást az ilyen jogokról vagy előírásokról. Az Általános szerződési feltételek alkotják a teljes megegyezést Ön és a MORESIMP között, és szabályozzák azt, ahogy Ön a szolgáltatást használja, felülírva minden korábbi megegyezést Ön és a MORESIMP között (beleértve, de nem kizárólag az Általános szerződési feltételek korábbi verzióit). Ön elfogadja, hogy ezeket az Általános szerződési feltételeket és a szolgáltatás használatát az angol jog szabályozza.

6. Biztonság

Az Ön szolgáltatásunkban tárolt adatainak és információinak biztonsága nagyon fontos, ezért mi nagyon komolyan vesszük a biztonságot. További részleteket találhat az infrastruktúránkról (szerverek, adatközpontok és hálózati specifikációk, itt: http://moresimp.com/hu/atlassian/hoszting/).

6.1 Fizikai biztonság

 • Az adatcenterekhez való hozzáférés csak felhatalmazott adatcenter technikusokra korlátozódik
 • Biometrikus szkennelés az adatközpontokhoz való hozzáférés kontrollálására
 • Biztonsági kamerás felügyelet minden adatközpontban
 • 24×7 helyszíni felügyelet nyújt további védelmet a jogosulatlan belépés ellen

6.2 Rendszerbiztonság

 • Automatizált rendszerinstalláció friss, patchelt OS-sel
 • Automatizált rendszer patchel az exploitok elleni folyamatos védelem érdekében
 • VPN szolgáltatások segítik a jogosulatlan hozzáférések blokkolását
 • Adatvédelem külső adatmentési megoldásokkal
 • Rendszeres kockázati és biztonsági értékelések

6.3 Működési biztonság

 • A rendszerhez való hozzáférések logolása és nyomon követése ellenőrzés céljából

A rendszerek monitorozása mellett alkalmazunk egy rendszeradminisztrátorokból álló ügyeletes (24/7/365) csapatot, a rendszer és az infrastruktúra naprakészen tartásához, kiiktatva az esetleges biztonsági réseket.

7. Kommunikáció

Minden a MORESIMP-nek megadott privát adat SSL-en keresztül kerül továbbításra (ez az oka annak, hogy az instanciája HTTPS-en keresztül érhető el).